Oceniany Urząd

Moja ostatnia wizyta w Urzędzie dotyczyła spraw

Dalej

Część I - Oceń ogólny poziom jakości usług świadczonych w Urzędzie

Wstaw X w ocenę punktową: krzyzyk
zdecydowanie nie - zdecydowanie nie, raczej nie - raczej nie, trudno powiedzieć - trudno powiedzieć, raczej tak - raczej tak, zdecydowanie tak - zdecydowanie tak
   
1 2 3 4 5
Czy poziom obsługi klienta w Urzędzie jest odpowiednio wysoki?

Dalej

Wstecz

Część II - Metryka Klienta i data wypełnienia ankiety

Płeć:
Wiek:
Wykształcenie:
Status zawodowy:

Dalej

Wstecz

Część III - Oceń jakość obsługi podczas ostatnio załatwianej sprawy

Wstaw X w ocenę punktową: krzyzyk
zdecydowanie nie - zdecydowanie nie, raczej nie - raczej nie, trudno powiedzieć - trudno powiedzieć, raczej tak - raczej tak, zdecydowanie tak - zdecydowanie tak

1. Wizerunek Urzędu

1 2 3 4 5
1.1. Informacja o miejscu załatwienia sprawy jest czytelna
1.2. Poczekalnia, toalety są czyste i zadbane
1.3. Ubiór Urzędników jest schludny
1.4. Oceń na ile ważny jest wizerunek Urzędu w obsłudze klienta?

2. Indywidualne podejście do Klienta

1 2 3 4 5
2.1. Godziny pracy Urzędu są odpowiednie
2.2. Druki, wnioski, formularze są zrozumiałe i dostępne
2.3. Strona internetowa Urzędu jest przejrzysta
2.4. Oceń na ile ważne jest indywidualne podejście do klienta?

3. Terminowość i szybkość załatwianej sprawy

1 2 3 4 5
3.1. Sprawność obsługi nie budzi moich zastrzeżeń
3.2. Urzędnicy poinformowali mnie o terminie załatwienia sprawy
3.3. Termin rozpatrzenia mojej sprawy został dotrzymany
3.4. Oceń na ile ważna jest terminowość i szybkość załatwianej sprawy?

4. Kompetencje Urzędników

1 2 3 4 5
4.1. Urzędnicy posiadali wiedzę i umiejętności
4.2. Urzędnicy udzielali mi rzetelnych i jednoznacznych informacji
4.3. Urzędnicy wyrażali się w sposób dla mnie zrozumiały
4.4. Oceń na ile ważne są kompetencje Urzędników?

5. Przejrzyscość obsługi

1 2 3 4 5
5.1. Urzędnicy postępowali etycznie w kontaktach ze mną
5.2. Obsługa Urzędu i Urzędników budziła moje zaufanie
5.3. Dokumentacja mojej sprawy była przejrzysta
5.4. Oceń na ile ważna jest przejrzystość obsługi?

Dalej

Wstecz

Część IV Skrzynka pomysłów

Co zdaniem Pana/Pani można by udoskonalić w funkcjonowaniu Urzędu?

Wstecz